klik hier voor de route klik hier voor prijzen Naar de hoofpagina van de site

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Geschiedenis

Boerderij de Baat is gebouwd in de 19e eeuw.De huidige Boerderij de Baat is gebouwd in de 19e eeuw.
Als jaartal op de gevelsteen staat 1839. In de 30’er jaren van de 19e eeuw is de boerderij afgebrand, tegelijk met de boerderij er naast
aan de Bovenkerkseweg.
Op beide plaatsen moet al in de 16e eeuw een boerderij hebben gestaan zo blijkt uit een taxatielijst uit 1542. Door de watervloed van 1741 zijn beide gebouwen zwaar beschadigd, maar overeind gebleven.

De boerderij wordt als sinds 1830 bewoond door de familie de Baat.

De constructie is afgeleid van het hallehuistype. Er was een waterzolder ingebouwd, voor het geval de koeien naar boven moesten verhuizen tijdens een watersnood. Dit is echter nooit gebeurd.
In 1984 verhuisden de koeien vanuit het achterhuis naar de ligboxenstal achter de boerderij.
In 1989 is de voorgevel gerestaureerd, en de gepotdekselde westelijke zijgevel is in 2003 weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Melkveehouderij

Onze boerderij is een middelgroot bedrijf met ongeveer
65 melkkoeien. Ieder jaar zorgen zij voor 550000 kg. melk.
De koeien gaan in april naar buiten tot half november.
Dit hangt vooral af van de nattigheid in het land.
’s Nachts blijven zij binnen. Wij hebben een pad aangelegd
waar de koeien overheen kunnen lopen.
Ze komen naar huis om gemolken te worden, en lopen
soms wel 5 km. op een dag.

Bekijk de boerderij door het oog van onze gasten.